Om Levende kunnskap

Telefon: 48 00 99 00

Levende Kunnskap er et initiativ av VICAN kurs og konferanse som jobber aktivt med å fremme kunnskap. Et av tiltakene deres er å etablere et eget nettsted for alle kunnskapsrike mennesker som ønsker publisere sine artikler og dele sin kunnskap.

Våre spesialister